Alkoholbehandling

Alkoholbehandling
Alkoholbehandling

fredag den 25. juni 2010

Anonyme Alkoholikere, alkoholbehandling og Minnesotamodellen

Anonyme Alkoholikere,
Anonyme Alkoholikere Anonyme Alkoholikere

AA Mødeliste
Alkoholbehandling
Minnesotabehandling


anonyme alkoholikere
Www.mollen.dk

Minnesotabehandling og Alkoholbehandling Bestil maleriale tryk her
Få hjælp til motivation af alkoholikere, Tryk her
Alkohol eller medicin afhængig - har du selv, eller en du holder af et problem? Har du Brug for hjælp til at motivere din alkoholiker for at modtage behandling, sa ring til os Vi kan hjælpe med motivation rådgivning. Motivation Klik her. Ring til os nuDu vil altid komme til at tale med en kompetent person. Sammen kan vi drøfte Problemet nærmere, og Snakke om, hvad du kan Gøre I den aktuelle situation.

Alkoholbehandling på Behandlingscenter Møllen, er tilrettelagt således at såvel klienter som pårørende får den optimale behandling. Vi bestræber os på til Enhver tid på tilbyde den bedste behandling i de bedste omgivelser.


Når du påbegynder Alkoholbehandling er det vigtigt på Få den Rette abstinensbehandling. Den akutte Alkoholbehandling består af en medicinsk nedtrapning som vores faste læge forestår. En professionel og målrettet abstinensbehandling under en Alkoholbehandling reducerer afbrydelse af behandlingsforløbt. Vitaminbehandling har en positiv virkning i Alkoholbehandling, derfor får alle klienter en multivitaminkur som også er med til at genetablere appetitten på mad. I vores Alkoholbehandling supplerer vi den medicinske behandling med et tilbud om akupunktur.Minnesotakur

Minnesotakur er et behandlingsprogram som er Udviklet i USA Oprindeligt udformet af Anonyme Alkoholikere som en afvænningskur for alkoholikere Senere blev minnesotakuren anvendt på misbrugere af medicin og stoffer. Minnesotakuren har vist sig At være den mest Effektive for til behandling af afhængige.

Derfor bruger vi en Minnesotakur på Behandlingscenter Møllen.

Ædru alkoholikere som behandlere
I en Minnesotakur er hjørnestenene, at alle behandlere selv er tidligere alkoholikere eller afhængige. Personalet er professionelt uddannede i behandling af mennesker med Afhængighed og de psykiske følger der ligger til Grund for misbruget af alkohol eller medicin. Dette bevirker at der Hurtigt opstår en Gensidig respekt og forståelse, som Danner Grundlaget for en fortrolighed som er unik. Her er ingen fordømmelse eller moralske barrierer. Derfor er en Minnesotakur Så effektiv.

Minnesotakur - Hjælp til Selvhjælp
Deltagelse i relevante selvhjælpsgrupper f.eks. Anonyme Alkoholikere (AA) eller Anonyme Narkomaner (NA) er en del af al en Minnesotakur. Et godt forhold til selvhjælpsgrupperne, støtter den afhængige jeg, at vedligeholde de redskaber, som han eller hun har tilegnet sig Gennem en Behandlingen på Behandlingscenter Møllen. En Vigtig del af Minnesotakuren er tidlig introduktion i AA. Derfor kører vi 3 gange i ugen til Forskellige byer og deltager i møderne hos Anonyme Alkoholikere. De fleste som deltager ved et AA-møde har selv Været Gennem en Minnesotakur.

Alkoholisme er et familieproblem, en Minnesotakur er løsningen
I en Minnesotakur er Afhængighed Altid blevet betragtet som et familieproblem, forstået på den lavet, på de pårørende Lider under misbruget i lige Så høj grad som misbrugeren selv. De pårørende får en dysfunktionel Håndtering af Problemet, for på Ændre this tilbydes familien hjælp. Vi afholder 3 dages familiekurser i vores Familiehus Hvor de pårørende kan tale med Ligestillede.


Minnesotakur - en effektiv behandling
En Minnesotakur er den mest udbredte behandlingsmetode i verden, og har hjulpet flere millioner mennesker Og deres Familier til et nyt og Bedre liv uden misbrug. Minnesotakur har nu Været brugt i over 70 år og er Stadig den som Fremviser de bedste resultater.

Vi bruger en Minnesotakur i en form, som er tilpasset nutidige Danske forhold.

Behandlingscenter Møllen

Tlf. 7026 1224Behandlingscenter Møllen tilbyder Alkoholbehandling som døgnbehandling med efterfølgende Efterbehandling. Alkoholbehandling tilrettelægges Altid individuelt.
Vores Alkoholbehandling er Baseret på Anonyme Alkoholikeres 12 trin. Denne form for Alkoholbehandling har vist sig At være den mest Effektive form for Alkoholbehandling.


Alkoholbehandling efter de 12 trin

Den enkeltes Alkoholbehandling TAGER udgangspumkt jeg på manden erkender sit misbrug og forstår dets konsekvenser. På mand genkender og håndterer benægtelse og får redskaber til at håndtere disse. Følelser og personlige vaner afklares, advarselstegn på tilbagefald identificeres, således at du mens du er i Alkoholbehandling, får øvelse i at takle Disse situationer.


Alkoholbehandling - kognitivt og Systemisk

Vi bruger kognitiv og Systemisk Terapi i vores Alkoholbehandling i form af enkelt samtaler og gruppeterapi. Formålet under en Alkoholbehandling er, at træne personlige Færdigheder og Lære at håndtere situationer, der er Forbundet med den enkeltes misbrug. Alkoholbehandling hjælper alkoholikeren med, At forstå sine reaktioner i Forskellige situationer.
På Møllen TAGER VI Udgangspunkt i Minnesota modellen. Programmet TAGER Udgangspunkt i AA programmet. AA er Bedre Kendt som Anonyme Alkoholikere.Alkoholisme medfører en lang Række følgesygdomme som Depression, Forhøjet blodtryk, hjertekarsygdomme, Ulykker, osv.. Depression er Ofte en Følge af alkoholisme. Alkoholikeren og familien er fastlåst i en deprimerende spiral Hvor Antabus, Psykolog og Afgiftning forsøges uden varige resultater.Brudte Løfter, løgne, manipulationer og sårede følelser er Dagligdagen for alkoholikere Deres pårørende og børn.Alkoholbehandling - Behandlingscenter Møllen
Alsted Skovvej 5 • 7160 Tørring
Tlf .. 7580 2433 • Fax 7580 2475
e-mail: info@mollen.dk Se kort, Her er vi
Døgntelefon 7580 2433

Vi sender dig også gerne vores informationsmateriale
Medicin misbrug

Medicin misbrug. Hvis du er ude i et medicin misbrug, kan Behandlingscenter Møllen hjælpe dig. Vi er Danmarks førende Behandlings Center og de fleste af vores klienter kommer ud af Deres medicin misbrug efter behandling hos os. Hvis du mener, at du har et medicin misbrug, kan vi tilbyde dig den helt rigtige behandling.

Sovemedicin og Benzodiazepin

Omkring 300,000 danskere er i behandling med sovemidler og beroligende midler. De fleste under behandling er kvinder. Danskerne bruger sovemidler for omkring 110 millioner kroner om året. Sovemedicin nedsætter tiden, Inden Mand Falder i søvn, og det antal gange man vågner. Samtidig gør medicinen søvnen mere overfladisk.

Hvilke tidligere for sovemedicin Findes?

Sovemedicin er opdelt efter, Hvor lang tid De forskellige slagger virker.
Korttidsvirkende sovemedicin Benyttes, Hvis man har indsovningsbesvær.
Langtidsvirkende sovemedicin virker i længere tid, kan mænd til gengæld give mere sløvhed og Gøre én forvirret næste dag.
Der er dog meget stor forskel på den individuelle reaktion.

Hvis man begynder på Få Problemer med at sove kan man nå meget Langt med fornuftige levevaner, Nogle er disponeret for Afhængighed og har derfor Brug for egentlig behandling. Alkohol udover en til at genstande gør det nok lettere at falde i søvn, mænd giveren en urolig nattesøvn. Alkohol er vanedannende og virker forstærkende på sovemedicin. Sovemedicin Bør som hovedregel kun Bruges i kortere perioder på max. 14 dage. Længere tids Brug medfører Afhængighed.Man Bør Undgå sovemedicin, Hvis man har sygdomme i armen og lunger. Det samme gælder Hvis manden har Problemer med misbrug af alkohol og medicin.

Sovemedicin består af medicin fra gruppen benzodiazepin Ofte kaldet benzo eller benzodiazepin lignende præprarater. Benzodiazepin er STÆRKT vanedandende og er mand Først afhængig af medicin fra benzo gruppen er udtrapning svær og langvarig. Udtrapning af et benzodiazepin forbrug foregår bedst i døgnbehandling under lægeopsyn. Abstinenser efter benzodiazepin Afhængighed er uro, søvnløshed, angst, Miyamoto ses da Øget indtagelse af alkohol for at minske abstinenserne. Abstinenserne kan medføre kramper som kan VAERE livstruende. Benzodiazepin abstinenser er længerevarende udgangen abstinenser efter heroin og morfin Afhængighed.


Misbrug af medicin

Misbrug af medicin. Behandlingscenter Møllen har Mange års erfaring med behandling af mennesker med medicin misbrug. Vi har behandler efter Minnesota-modellen og det giveren varige resultater. Mere specifikt kommer 80% af de behandlede ud af Deres misbrug af medicin efter endt behandling.Vi tilbyder afrusning efter vores læges anvisning, medicin udtrapningen foregår efter af tale med klienten. Vi tilbyder den medicin afhængige akupunktur som supplement til medicin udtrapningen.

Kontakt Behandlingscenter Møllen nu, Hvis du har et problem med misbrug af medicin, eller en af dine pårørende har det. Med den Rette behandling kan du blive hjulpet tilbage til et godt liv med Ordentlig livskvalitet. Misbrug af medicin ødelægger tilværelsen for alt for Mange mennesker. Kontakt Møllen og hør, Hvordan Vi kan hjælpe dig ud af et medicin misbrug.Klik på Behandling i fjernb ovenfor, HVIS DU Vil vide mere om vejen væk fra medicin misbrug.

Ring Nu til: Behandlingscenter Møllen Døgtelefon 7580 2433

Hjælp til motivation af en medicinmisbruger tryk herAbstinensbehandling


Der er I HOVEDTRÆK 3 grupper medicin som er afhængigheds skabende, benzodiazepin, opioid og alkohol.

Opioid er hovedgruppen af smertestillende medicin Miyamoto med et indhold af morfin.Abstinensbehandling af benzodiazepinerAlkoholrådgivning

Afvænning af alkohol eller medicin afhængige - har du selv, eller en du holder af et problem?
Alkoholrådgivning Måske er løsningen. Ring anonymt og gratis
Du vil altid komme til at tale med en kompetent person, som selv har Været i Minnesotabehandling, og nu er ædru alkoholiker. Sammen kan vi drøfte Problemet nærmere, og Snakke om, hvad du kan Gøre I den aktuelle situation. Det er UFORPLIGTENDE, gratis og anonymt!

Alkoholrådgivning på Himmerland
Jeg alkoholrådgivningen TAGER VI Udgangspunkt i Minnesota modellen. Programmet TAGER Udgangspunkt i AA programmet, som er Bedre Kendt som Anonyme Alkoholikere.

Alkoholisme
Alkoholisme medfører en lang Række følgesygdomme som depression, forhøjet blodtryk, hjertekarsygdomme, Ulykker, osv.. depression er Ofte en Følge af alkoholisme. Alkoholikeren og familien er fastlåst i en deprimerende spiral Hvor Antabus, Psykolog og afgiftning forsøges uden varige resultater. Alkoholrådgivning taber Mange af desse Problemer.
Brudte Løfter, løgne, manipulationer og sårede følelser er Dagligdagen for alkoholikere, deres pårørende og børn.


Alkoholrådgivning

På vores hjemmeside finder du mere information om alkoholrådgivning og hvordan du kan blive hjulpet ud af dit alkoholmisbrug. Vi er et behandlingssted, der anvender Minnesota-modellen i vores alkohol afvænning, og det giveren resultater for Langt de fleste. Læs mere om alkohol afvænning på siden. Behandlingscenter Himmerland er Danmarks førende Behandlingscenter for alkoholafvænning og alkoholrådgivning.
Ca. 80% af dem som gennemfører en behandling forbliver ædru.

Vores personale
Vores personale tæller tidligere alkoholikere og derfor meget Kompetente til at give alkoholrådgivning. Læger og psykolog, og jeg Samråd med dem kan du sørge for at tilrettelægge din alkohol afvænning.
Klik på Behandling i fjernb ovenfor, HVIS DU Vil Læse mere om alkohol afvænning og alkoholrådgivning.

Er du eller en du holder af --
Ude i et alkoholmisbrug, har du muligheden for at hjælpe med en alkoholrådgivning og alkohol afvænning. Behandlingscenter Himmerland er Danmarks førende Behandlingscenter for alkohol afvænning og alkoholrådgivning af afhængige Og deres pårørende.
Er du i tvivl, om du har Brug for en alkohol afvænning, sa ring på vores døgntelefon 7022 4645. Du vil altid komme til at tale med en kompetent person, som selv har Været igennem en alkohol afvænning.
Her på hjemmesiden finder du mere information om det At være ramt af et alkoholmisbrug, samt mulighederne for et behandlingsforløb på Behandlingscenter Himmerland.


Alkoholrådgivning

Behandlingscenter Himmerland
DøgnTelefon 7022 4645

Benzodiazepin er beroligende og angstdæmpende medicin Ofte er den ordineret som sovemedicin.

Benzodiazepin er mere vanedannende udgangen heroin der skal Mindre antal mg. Til før Der opstår en Stærk Afhængighed, Miyamoto Vil de medicinafhængige undskylde sig med at det er Lægen som har Udskrevet medicinen. Det er vigtigt At forstå på kroppen Reagerer på Samme gjort Uanset Hvorfra eller af hvem man har fået medicinen. Det er heller ikke Nogen Løsning på at give Lægen skylden for afhængigheden, Det vil ikke lindre abstinenserne.

Abstinenser efter benzodiazepin Afhængighed er længere og sværere ende efter noget andet Kendt stof / medicin. Ambulant afgiftning har Miyamoto ringe resultater Fordi der ikke er den Nødvendige Supplerende behandling af abstinenserne, trangen Vil VINDE over de gode hensigter.

Pludselig ophør med Brug af benzodiazepiner er Særdeles farligt og Vil Oftest medføre kramper og er i VÆRSTE Fald livstruende / dødelig, nedtrapning under professionel vejledning er nødvendig. Mange opnar varige resultater ved internatbehandling nødvendigheden af miljø afskærmning, kombineret med motivationsopbyggende behandling, minimerer de psykiske abstinenser. Døgnbehandling Giver Store fordele da personalet straks kan iværksætte ekstra Støtte FORANSTALTNINGER i form af akupunktur / NADA motion og evt. øgning af dosis i en kortere periode.

Den medicinske afrusning foretages ved hjælp af benzodiazepiner med lang halveringstid under nedtrapning. Dosis ordineres af en læge efter en vurdering af patientens Fysiske og psykiske tilstand, varighed af afhængigheden og tolerance.

Det er af største vigtighed på Patienten observeres Tæt jeg nedtrapningsforløbet.En afrusning af benzodiazepin afhængige Vil Typisk VAERE af en varighed på 21 dage.Vi sender dig også gerne vores informationsmateriale

Link:
Abc Anonym Alkoholrådgivning Døgntelefon, er et rådgivningstilbud under Behandlingscenter Møllen.

Alkoholikere-22.

Minnesotabehandling + og + Alkoholbehandling

Alkoholiker

Anonyme + Alkoholikere

Til + dig + der + er + Pårørende

Til + dig + der + vælger + behandling

boern + og + unge

Priser

Link

Bestil + Brochure

Om + Møllen

personale.htm

Billeder

Alkoholbehandling

Alkoholikere-22

Alkoholmisbrug

Motivation + af + alkoholikeren

Anonyme + Alkoholikere + Mødeliste

Alkohol

Alkoholisme

Alkoholiker + behandling

Medicin + Misbrug

Pårørende + Alkoholiker

Alkoholafvænning

Antabus.htm

Misbrug.htm

Pillemisbrug.htm

Afvænning

Depression.htm

Alkoholproblemer

Alkohol + Problemer


« Sovemedicin og afvænning fra sovemedicin


alkoholbehandling og Minnesotamodellen