Alkoholbehandling

Alkoholbehandling
Alkoholbehandling

fredag den 25. juni 2010

Anonyme Alkoholikere | Minnesota Behandling | AA | Anonyme Alkoholikere 12 trins-program

Anonyme Alkoholikere | Minnesota Behandling | AA | Anonyme Alkoholikere 12 trins-program

Lørdag, 26 Juni 2010 KontaktSitemap
AlkoholbehandlingAlkoholbehandlingBehandlingenAlkohol afvænningMinnesotakur og AALægePersonalePriserBestil MaterialeMotivationFør du gør noget, se herPårørendeBørn og ungeAlkoholafvænningUltimatumAnonyme AlkoholikereAlkohol problemerAA Mødeliste AlkoholmisbrugAA og behandlingAlkoholmisbrugMøllenBeskrivelse af MøllenBehandlingenPårørendeBillederAlkoholproblemerEfterbehandlingBilleder fra MøllenMedicin-LykkepillerMedicinmisbrugLykkepillerMedicinafhængigNerve medicinDepressionAntabusKokainNyhederLinksAlkoholrådgivning tlf 7026 1224Tlf 7026 1224Medicin afhængigLink / behandlingLykkepiller-2Lykkepiller-linkDepression og alkoholMedicinafvænning-14Birthes Brevkasse -15AA MødelisteMotivation-17Lykkepiller og ImpotensUltimatum 17Impotens sexAlkohol AfrusningBirthes BrevkasseMøllenAlkohol BehandlingscenterAlkohol BehandlingMedicin misbrugKokain Misbrugnerve og sovemedicinKokain og behandlingAlkoholafvænningAlkoholafvænning 2minnesotakur -1Minnesotakur nyAlkohol RådgivningAlkoholafvænning 3Minnesotakur og behandlingLykkepillerKaffe med KurtMinnesotabehandling og AA = Anonyme AlkoholikereAlkohol eller medicin afhængig - har du selv, eller en du holder af et problem?
Har du Brug for hjælp til at motivere din alkoholiker til at modtage behandling?
Så ring til os, Vi kan hjælpe med motivation rådgivning. Motivation Klik her

Helt centralt i Minnesotabehandlingen står grundpillerne:• Betragtningen af alkoholisme som en sygdom.
• Det terapeutiske miljø: Ædru alkoholikere behandler aktive alkoholikere under åbne og trygge forhold.
• Relationen til AA, Anonyme Alkoholikeres 12 trins-program.
• Alkoholisme betragtet som en familiesygdom
Generelt og erfaringsmæssigt fremviser Minnesotabehandling virkeligt gode resultater, idet ca. 80% af klienterne som hovedregel kan konstateres stabilt og vedvarende ædru 1 år efter behandlingens afslutning.

Anonyme Alkoholikere bedre kendt som AA
Minnesotabehandling er udviklet i 1950'ernes Amerika, og baserer sig grundlæggende på de erfaringer, de første AA'ere gjorde sig, og derefter konkretiserede i form af AA's 12 Trin.
Sagt på almindeligt dansk, guides den afhængige gennem en proces, der leder til et brud på benægtelsen, og fører videre frem til en grundlæggende og markant ændring i selvopfattelse, ansvarlighed og adfærd. Modsat andre behandlingsformer kommer klienten til, at se på, at de omgivende problemer skyldes drikkeriet.
Vi har problemer, fordi vi drikker - ikke omvendt!
Den afhængige bibringes en acceptere af, at afhængigheden er, at betragte som en sygdom, som han / hun selv må forholde ansvarligt sig til - på linje med enhver anden sygdom.
I Minnesotabehandling er det sygdommen og ikke personen, der angribes.
For alkoholikere er Minnesotabehandling en helt ny og omvendt måde, at betragte misbrug og afhængighed på.
Betragtninger som »Je kunne måske bilve og forblive ædru, HELT for sin egen skyld« - eller, at der reelt kan opbygges en indre styrke og et grundlag for konstruktivt, at vælge mellem »Jeg drikker eller drikker ikke« . Det kan virke overraskende eller endda chokerende, ja måske også provokerende på alkoholikeren ...
Der arbejdes primært med 3 områder:
· Nedbrydning af benægtelsen, med efterfølgende erkendelse og ikke mindst kl acceptere afhængigheden.
· Erkendelse af de oversete muligheder i et liv uden brug af alkohol og / eller stemningsændrende stoffer af enhver art.
· Restituering, genopbygning af selvværd, selvtillid og ansvarlighed for eget liv og velfærd.
Behandlingen gennemføres i undervisningstimer og gruppeterapi, personlige samtaler samt individuel terapi. Derudoverer er løsning af skriftlige opgaver, samt deltagelse i huslige, praktiske og dagligdags gøremål obligatoriske.
Klienterne deltager i AA-møder og foredrag, ser relevante film om afhængighed mv.
Selve alkoholbehandlingen foregår hos os i et 5-6 ugers døgn-/internatophold, med mulighed for forlængelse.
Behandlingen er at betragte som indlæggelse på Privathospital, og klienten må derfor forvente selv, at skulle betale behandlingen. Mange får det hele betalt via Sundhedsforsikring eller via arbejdsgiveren. Alkoholbehandling er fradragsberettiget for arbejdsgiver.


..